iktisadi bütünleşme

iktisadi bütünleşme İng. economic integration, deep integration, deep integration economic

İki ya da daha fazla ülkenin iktisadi, mali ve sosyal alanlarda ortak politika izlemeleri. krş. gümrük birliği, iktisadi birlik, parasal birlik, ortak pazar


iktisadi bütünleşme için benzer kelimeler


iktisadi bütünleşme, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'b', 'ü', 't', 'ü', 'n', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', şeklindedir.
iktisadi bütünleşme kelimesinin tersten yazılışı emşelnütüb idasitki diziliminde gösterilir.