iktisadi kayıp

iktisadi kayıp

bk. dara kaybı


iktisadi kayıp için benzer kelimeler


iktisadi kayıp, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'k', 'a', 'y', 'ı', 'p', şeklindedir.
iktisadi kayıp kelimesinin tersten yazılışı pıyak idasitki diziliminde gösterilir.