iktisadi liberalizm

iktisadi liberalizm İng. economic liberalism

“Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” ilkesi doğrultusunda iktisadi etkinliklerin tamamen piyasa güçlerine bırakılmasıyla kaynakların en etkin dağılımının ve kullanımının sağlanacağını savunan öğreti.


iktisadi liberalizm için benzer kelimeler


iktisadi liberalizm, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'l', 'i', 'b', 'e', 'r', 'a', 'l', 'i', 'z', 'm', şeklindedir.
iktisadi liberalizm kelimesinin tersten yazılışı mzilarebil idasitki diziliminde gösterilir.