iktisadi rejim

iktisadi rejim İng. economic regime

Benimsenen iktisadi sisteme bağlı olarak, iktisadi karar birimlerinin etkinliklerini, diğer bir deyişle üretim ve değişimdeki davranışlarını belirleyen ve yönlendiren hukuki kuralların tümü.


iktisadi rejim için benzer kelimeler


iktisadi rejim, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'r', 'e', 'j', 'i', 'm', şeklindedir.
iktisadi rejim kelimesinin tersten yazılışı mijer idasitki diziliminde gösterilir.