iktisadi sınıf

iktisadi sınıf

bk. sınıf 1


iktisadi sınıf için benzer kelimeler


iktisadi sınıf, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, f harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 's', 'ı', 'n', 'ı', 'f', şeklindedir.
iktisadi sınıf kelimesinin tersten yazılışı fınıs idasitki diziliminde gösterilir.