iktisadi sorun

iktisadi sorun

bk. temel iktisadi sorun


iktisadi sorun için benzer kelimeler


iktisadi sorun, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 's', 'o', 'r', 'u', 'n', şeklindedir.
iktisadi sorun kelimesinin tersten yazılışı nuros idasitki diziliminde gösterilir.