iktisadi tablo

iktisadi tablo İng. economic table

İktisadi değerin tümüyle topraktan elde edildiğini ve çiftçi sınıfı dışındaki bütün toplumsal sınıfların ellerine geçen bu değeri hammadde ve yiyecek karşılığında çiftçi sınıfına devredecekleri varsayımına dayanan ve Fizyokrasinin kurucusu Dr. F. Quesnay tarafından geliştirilen ilk iktisadi akım şeması. krş. Fizyokrasi


iktisadi tablo için benzer kelimeler


iktisadi tablo, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 't', 'a', 'b', 'l', 'o', şeklindedir.
iktisadi tablo kelimesinin tersten yazılışı olbat idasitki diziliminde gösterilir.