İktisadi ve Sosyal Kalkınma Yatırım Fonları

İktisadi ve Sosyal Kalkınma Yatırım Fonları İng. Investment Funds for Economic and Social Development, FIDES

Orta Afrika Cumhuriyetine iktisadi yardım için Fransız Parlamentosunun onayıyla 1946 yılında kurulan ve 1959 yılında Yardım ve İşbirliği Fonuna dönüştürülen fon.


İktisadi ve Sosyal Kalkınma Yatırım Fonları için benzer kelimeler


İktisadi ve Sosyal Kalkınma Yatırım Fonları, 43 karakter ile yazılır. Ayrıca, İ harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'İ', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'v', 'e', ' ', 'S', 'o', 's', 'y', 'a', 'l', ' ', 'K', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', ' ', 'Y', 'a', 't', 'ı', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'F', 'o', 'n', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
İktisadi ve Sosyal Kalkınma Yatırım Fonları kelimesinin tersten yazılışı ıralnoF mırıtaY amnıklaK laysoS ev idasitkİ diziliminde gösterilir.