iktisadi kalkınma

iktisadi kalkınma

bk. kalkınma


iktisadi kalkınma için benzer kelimeler


iktisadi kalkınma, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'k', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', şeklindedir.
iktisadi kalkınma kelimesinin tersten yazılışı amnıklak idasitki diziliminde gösterilir.