İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İng. Economic Development Foundation

Avrupa Birliği ve Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerindeki gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, özel kesimin kamu kesimi ve Avrupa Birliği ile ilişkilerindeki  eşgüdümü sağlamak amacıyla İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası’nın ortak girişimiyle 1965 yılında kurulan vakıf.


İktisadi Kalkınma Vakfı için benzer kelimeler


İktisadi Kalkınma Vakfı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, İ harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'İ', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'K', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', ' ', 'V', 'a', 'k', 'f', 'ı', şeklindedir.
İktisadi Kalkınma Vakfı kelimesinin tersten yazılışı ıfkaV amnıklaK idasitkİ diziliminde gösterilir.