dengeli iktisadi kalkınma

dengeli iktisadi kalkınma

bk. dengeli kalkınma


dengeli iktisadi kalkınma için benzer kelimeler


dengeli iktisadi kalkınma, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', 'l', 'i', ' ', 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'k', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', şeklindedir.
dengeli iktisadi kalkınma kelimesinin tersten yazılışı amnıklak idasitki ilegned diziliminde gösterilir.