dengeli ekonomik kalkınma

dengeli ekonomik kalkınma

bk. dengeli kalkınma


dengeli ekonomik kalkınma için benzer kelimeler


dengeli ekonomik kalkınma, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', 'l', 'i', ' ', 'e', 'k', 'o', 'n', 'o', 'm', 'i', 'k', ' ', 'k', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', şeklindedir.
dengeli ekonomik kalkınma kelimesinin tersten yazılışı amnıklak kimonoke ilegned diziliminde gösterilir.