ekonomik kalkınma

ekonomik kalkınma

bk. kalkınma


ekonomik kalkınma İng. economic development

Ulusun tutumlu ve çok üretici olması, tüketimlerini mal değişimine konu yapabilmesi ve sonuç olarak yaşam düzeyini, yoğaltım gücünü yükseltmesi çaba ve görünümü.


ekonomik kalkınma için benzer kelimeler


ekonomik kalkınma, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'k', 'o', 'n', 'o', 'm', 'i', 'k', ' ', 'k', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', şeklindedir.
ekonomik kalkınma kelimesinin tersten yazılışı amnıklak kimonoke diziliminde gösterilir.