İktisadi ve Sosyal Komite

İktisadi ve Sosyal Komite İng. Economic and Social Committee

Üye ülkelerin işveren, sendika ve çeşitli sosyal grup temsilcilerinin oluşturduğu AB danışma organı.


İktisadi ve Sosyal Komite için benzer kelimeler


İktisadi ve Sosyal Komite, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, İ harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'İ', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'v', 'e', ' ', 'S', 'o', 's', 'y', 'a', 'l', ' ', 'K', 'o', 'm', 'i', 't', 'e', şeklindedir.
İktisadi ve Sosyal Komite kelimesinin tersten yazılışı etimoK laysoS ev idasitkİ diziliminde gösterilir.