iktisadi ve sosyal eşitlik

iktisadi ve sosyal eşitlik

bk. iktisadi ve toplumsal eşitlik


iktisadi ve sosyal eşitlik için benzer kelimeler


iktisadi ve sosyal eşitlik, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'v', 'e', ' ', 's', 'o', 's', 'y', 'a', 'l', ' ', 'e', 'ş', 'i', 't', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
iktisadi ve sosyal eşitlik kelimesinin tersten yazılışı kiltişe laysos ev idasitki diziliminde gösterilir.