asimptotik eşitlik

asimptotik eşitlik İng. asymtotic equality

asimptotik eşitlik için benzer kelimeler


asimptotik eşitlik, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'i', 'm', 'p', 't', 'o', 't', 'i', 'k', ' ', 'e', 'ş', 'i', 't', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
asimptotik eşitlik kelimesinin tersten yazılışı kiltişe kitotpmisa diziliminde gösterilir.