asimptotik yön

asimptotik yön İng. asymtotic direction

asimptotik yön için benzer kelimeler


asimptotik yön, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'i', 'm', 'p', 't', 'o', 't', 'i', 'k', ' ', 'y', 'ö', 'n', şeklindedir.
asimptotik yön kelimesinin tersten yazılışı nöy kitotpmisa diziliminde gösterilir.