ara yön

ara yön

a. coğ. Dört ana yönden ikisi arasında olan yönlerden her biri, asyön: Kuzeydoğu, kuzeybatı, güneydoğu, güneybatı ara yönlerdir.


ara yön için benzer kelimeler


ara yön, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', ' ', 'y', 'ö', 'n', şeklindedir.
ara yön kelimesinin tersten yazılışı nöy ara diziliminde gösterilir.