doğru yön

doğru yön Fr. sens direct

(astronomi)


doğru yön için benzer kelimeler


doğru yön, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', ' ', 'y', 'ö', 'n', şeklindedir.
doğru yön kelimesinin tersten yazılışı nöy urğod diziliminde gösterilir.