ana yön

ana yön

a. coğ. Kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinden her biri.


ana yön için benzer kelimeler


ana yön, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', ' ', 'y', 'ö', 'n', şeklindedir.
ana yön kelimesinin tersten yazılışı nöy ana diziliminde gösterilir.