artı yön

artı yön İng. in counter-clockwise direction

Saat göstergesinin dönme yönünün karşıt yönü; Yer'in dönme yönü.


artı yön için benzer kelimeler


artı yön, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'ı', ' ', 'y', 'ö', 'n', şeklindedir.
artı yön kelimesinin tersten yazılışı nöy ıtra diziliminde gösterilir.