iktiyoform

iktiyoform İng. ichthyoform

Iktiol formaldehit, suda çözünmeyen, kahverengi toz halinde bulunan bir bağırsak antiseptiği.


iktiyoform, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 'y', 'o', 'f', 'o', 'r', 'm', şeklindedir.
iktiyoform kelimesinin tersten yazılışı mrofoyitki diziliminde gösterilir.