ilaç

ilaç, -cı Ar. ¤il¥c

a. (l ince okunur) 1. Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan madde, em, deva. 2. mec. Çare, önlem.


ilaç İng. drug

1. Fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları, alıcının yararına değiştirmek veya incelemek amacıyla kullanılan madde veya ürün. 2. Tıpta kullanılan ve biyolojik etkinliği olan saf bir kimyasal madde veya ona eş değer olan bitkisel veya hayvansal kaynaklı, standart miktarda etkin madde içeren karışım, hlk. mualecat, em, im.


ilâç

(< Ar. ilâc) ilaç


ilâç

İlaç


ilaç için benzer kelimeler


ilaç, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'l', 'a', 'ç', şeklindedir.
ilaç kelimesinin tersten yazılışı çali diziliminde gösterilir.