ilişkili cevap

ilişkili cevap İng. correlated response

Birbiriyle ilişkili başka bir özellik için seleksiyon uygulaması sonucu bir özelliğin değişmesi.


ilişkili cevap için benzer kelimeler


ilişkili cevap, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'l', 'i', 'ş', 'k', 'i', 'l', 'i', ' ', 'c', 'e', 'v', 'a', 'p', şeklindedir.
ilişkili cevap kelimesinin tersten yazılışı pavec ilikşili diziliminde gösterilir.