indüklemli ısıtma aygıtı

indüklemli ısıtma aygıtı İng. induction heating equipment

İndüklemli ısıl işlemler için kullanılan ve parçaları indüklem yoluyla çok hızlı olarak ısıtan aygıt.


indüklemli ısıtma aygıtı için benzer kelimeler


indüklemli ısıtma aygıtı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'd', 'ü', 'k', 'l', 'e', 'm', 'l', 'i', ' ', 'ı', 's', 'ı', 't', 'm', 'a', ' ', 'a', 'y', 'g', 'ı', 't', 'ı', şeklindedir.
indüklemli ısıtma aygıtı kelimesinin tersten yazılışı ıtıgya amtısı ilmelküdni diziliminde gösterilir.