insaniçinci çevre etiği

insaniçinci çevre etiği İng. anthropocentric environmental ethics

Ahlaki yargılarda bulunma yeteneğini taşıyan biricik varlık insan dışındaki tüm canlıların yararlılıklarının insan sorumluluğunda olması ve insan tarafından sağlanması gerektiğini savunan etik görüş, antroposantrik çevre etiği, çevre etiği.


insaniçinci çevre etiği için benzer kelimeler


insaniçinci çevre etiği, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 's', 'a', 'n', 'i', 'ç', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'r', 'e', ' ', 'e', 't', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
insaniçinci çevre etiği kelimesinin tersten yazılışı iğite erveç icniçinasni diziliminde gösterilir.