bireyiçinci çevre etiği

bireyiçinci çevre etiği İng. egocentric environmental ethics

Temel olarak bireyi merkeze alan, en üst düzeyde bireysel yararı savunan ve birey için iyi olanın toplum için de iyi olduğunu ileri süren görüş, egosantrik çevre etiği.


bireyiçinci çevre etiği için benzer kelimeler


bireyiçinci çevre etiği, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'e', 'y', 'i', 'ç', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'r', 'e', ' ', 'e', 't', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
bireyiçinci çevre etiği kelimesinin tersten yazılışı iğite erveç icniçiyerib diziliminde gösterilir.