homosentrik çevre etiği

homosentrik çevre etiği İng. homocentric environmental ethics

En iyinin, en fazla insan için iyi olan olduğunu savunan görüş.


homosentrik çevre etiği için benzer kelimeler


homosentrik çevre etiği, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'm', 'o', 's', 'e', 'n', 't', 'r', 'i', 'k', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'r', 'e', ' ', 'e', 't', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
homosentrik çevre etiği kelimesinin tersten yazılışı iğite erveç kirtnesomoh diziliminde gösterilir.