insanın türeyimi kuramı

insanın türeyimi kuramı İng. anthropogenesis

İnsanın taşıl dönemi maymunundan gelişerek oluştuğunu, bu oluşumun itici gücünün ilkel insanın toplumsal çalışması olduğunu öne süren kuram.


insanın türeyimi kuramı için benzer kelimeler


insanın türeyimi kuramı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 's', 'a', 'n', 'ı', 'n', ' ', 't', 'ü', 'r', 'e', 'y', 'i', 'm', 'i', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
insanın türeyimi kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk imiyerüt nınasni diziliminde gösterilir.