iş gücü

iş gücü

a. 1. Bir insanın yararlı şeyler üretmek için harekete geçirmek zorunda olduğu fiziksel ve düşünsel yetilerinin tümü. 2. ekon. Etkin nüfus içinde yer alan, cari ücret düzeyinde ve çalışma koşullarında çalışanlarla işsizlerin toplamı.


iş gücü İng. working power

1. Bir ülkede yaşayan kişilerden üretime katılan, üretimde bulunanlardan sağlanan güç. 2. Ekonomik çalışmalar alanlarına ilişkin insangücü gereksemelerini karşılayan kaynak.


iş gücü için benzer kelimeler


iş gücü, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', ' ', 'g', 'ü', 'c', 'ü', şeklindedir.
iş gücü kelimesinin tersten yazılışı ücüg şi diziliminde gösterilir.