aracı-sonuç gücü

aracı-sonuç gücü İng. means-end capacity

(Tolman) Kişinin aracı nesneyle erek nesnesi arasındaki ilişkilere tepki yapabilmesini sağlayan doğal ya da edinilmiş bir yetenek.


aracı-sonuç gücü için benzer kelimeler


aracı-sonuç gücü, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'c', 'ı', '-', 's', 'o', 'n', 'u', 'ç', ' ', 'g', 'ü', 'c', 'ü', şeklindedir.
aracı-sonuç gücü kelimesinin tersten yazılışı ücüg çunos-ıcara diziliminde gösterilir.