işe gelmeme

işe gelmeme İng. absence, absenteeism

İşçilerin işe gelememesi.


işe gelmeme için benzer kelimeler


işe gelmeme, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'e', ' ', 'g', 'e', 'l', 'm', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
işe gelmeme kelimesinin tersten yazılışı ememleg eşi diziliminde gösterilir.