işe gelmeme oranı

işe gelmeme oranı İng. absence rate

İşe gelmeme günlerinin tüm çalışılan günlere göre oranı.


işe gelmeme oranı için benzer kelimeler


işe gelmeme oranı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'e', ' ', 'g', 'e', 'l', 'm', 'e', 'm', 'e', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
işe gelmeme oranı kelimesinin tersten yazılışı ınaro ememleg eşi diziliminde gösterilir.