izinsiz işe gelmeme

izinsiz işe gelmeme İng. absentheeism without leave

İzin almadan işbaşında bulunmama.


izinsiz işe gelmeme için benzer kelimeler


izinsiz işe gelmeme, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'i', 'n', 's', 'i', 'z', ' ', 'i', 'ş', 'e', ' ', 'g', 'e', 'l', 'm', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
izinsiz işe gelmeme kelimesinin tersten yazılışı ememleg eşi zisnizi diziliminde gösterilir.