ışetkin çekirdek

ışetkin çekirdek İng. radionuclide

Alfa, beta ya da gama ışınları salan öğecik çekirdeği.


ışetkin çekirdek için benzer kelimeler


ışetkin çekirdek, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 'ş', 'e', 't', 'k', 'i', 'n', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'r', 'd', 'e', 'k', şeklindedir.
ışetkin çekirdek kelimesinin tersten yazılışı kedrikeç nikteşı diziliminde gösterilir.