atomenerjisi, çekirdek enerjisi

atomenerjisi, çekirdek enerjisi Fr. énergie atomique, énergie nucléaire

(kimya)


atomenerjisi, çekirdek enerjisi için benzer kelimeler


atomenerjisi, çekirdek enerjisi, 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'o', 'm', 'e', 'n', 'e', 'r', 'j', 'i', 's', 'i', ',', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'r', 'd', 'e', 'k', ' ', 'e', 'n', 'e', 'r', 'j', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
atomenerjisi, çekirdek enerjisi kelimesinin tersten yazılışı isijrene kedrikeç ,isijrenemota diziliminde gösterilir.