aktiflenme enerjisi

aktiflenme enerjisi İng. activation energy

Taneciklerin çarpışarak kimyasal tepkimeyi oluşturmaları için gerekli enerji.


aktiflenme enerjisi için benzer kelimeler


aktiflenme enerjisi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 't', 'i', 'f', 'l', 'e', 'n', 'm', 'e', ' ', 'e', 'n', 'e', 'r', 'j', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
aktiflenme enerjisi kelimesinin tersten yazılışı isijrene emnelfitka diziliminde gösterilir.