bağ enerjisi

bağ enerjisi İng. bond energy

1.Kimyasal bağların koparılması için verilmesi gereken enerji. 2.Atomlar arasında, bir kimyasal bağ oluşumunda açığa çıkan veya bağ kopması için verilen enerji.


bağ enerjisi için benzer kelimeler


bağ enerjisi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', ' ', 'e', 'n', 'e', 'r', 'j', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
bağ enerjisi kelimesinin tersten yazılışı isijrene ğab diziliminde gösterilir.