atom enerjisi

atom enerjisi

a. fiz. Atom çekirdeklerinin parçalanmasından veya hafif atomların kaynaşmasından oluşan büyük enerji.


atom enerjisi İng. nuclear energy Alm. atom energie Fr. Energie nucléaire
atom enerjisi

bk. nükleer enerji


atom enerjisi için benzer kelimeler


atom enerjisi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'o', 'm', ' ', 'e', 'n', 'e', 'r', 'j', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
atom enerjisi kelimesinin tersten yazılışı isijrene mota diziliminde gösterilir.