bağlama enerjisi

bağlama enerjisi İng. binding energy

Bir atom veya molekülün pozitif ve negatif yüklü kısımlarını bir arada tutan kuvvet.


bağlama enerjisi için benzer kelimeler


bağlama enerjisi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'e', 'n', 'e', 'r', 'j', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
bağlama enerjisi kelimesinin tersten yazılışı isijrene amalğab diziliminde gösterilir.