çekirdek bağlama enerjisi

çekirdek bağlama enerjisi İng. binding energy

Bir atom çekirdeğinin yapısındaki temel parçacıkları ayırabilmek için verilmesi gereken enerji.


çekirdek bağlama enerjisi için benzer kelimeler


çekirdek bağlama enerjisi, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'k', 'i', 'r', 'd', 'e', 'k', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'e', 'n', 'e', 'r', 'j', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
çekirdek bağlama enerjisi kelimesinin tersten yazılışı isijrene amalğab kedrikeç diziliminde gösterilir.