ışık düzengecini kısma

ışık düzengecini kısma İng. stopping down

Sinema/TV. Alıcı merceğinden daha az ışık girmesini sağlamak amacıyla, ışık düzengeci göstergesini daha büyük bir f sayısına getirerek ışık düzengeci açıklığını küçültme.


ışık düzengecini kısma için benzer kelimeler


ışık düzengecini kısma, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', 'g', 'e', 'c', 'i', 'n', 'i', ' ', 'k', 'ı', 's', 'm', 'a', şeklindedir.
ışık düzengecini kısma kelimesinin tersten yazılışı amsık inicegnezüd kışı diziliminde gösterilir.