alt ışık dizgesi

alt ışık dizgesi İng. magazine footlights

Sahne tabanını ön kesimde boydan boya kaplayan, bir kutu içinde toplanmış, belli sayıda, merceksiz, ışıklar dizisi.


alt ışık dizgesi için benzer kelimeler


alt ışık dizgesi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', ' ', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'i', 'z', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
alt ışık dizgesi kelimesinin tersten yazılışı isegzid kışı tla diziliminde gösterilir.