ışıksal özek

ışıksal özek İng. optical center

Merceğin içinde ışınlanın kırılmadan geçtiği nokta.


ışıksal özek için benzer kelimeler


ışıksal özek, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 'ş', 'ı', 'k', 's', 'a', 'l', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'k', şeklindedir.
ışıksal özek kelimesinin tersten yazılışı kezö laskışı diziliminde gösterilir.