isimle fiil bileşiği

isimle fiil bileşiği

bk. Bileşim.


isimle fiil bileşiği için benzer kelimeler


isimle fiil bileşiği, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 'i', 'm', 'l', 'e', ' ', 'f', 'i', 'i', 'l', ' ', 'b', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
isimle fiil bileşiği kelimesinin tersten yazılışı iğişelib liif elmisi diziliminde gösterilir.