isimli zamir öbeği

isimli zamir öbeği

bk. İyelik zamir.


isimli zamir öbeği için benzer kelimeler


isimli zamir öbeği, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'z', 'a', 'm', 'i', 'r', ' ', 'ö', 'b', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
isimli zamir öbeği kelimesinin tersten yazılışı iğebö rimaz ilmisi diziliminde gösterilir.