isimsiz mevduat sertifikası

isimsiz mevduat sertifikası İng. innominate certificate of deposit

Hesap açtırılırken, anapara ya da faiz ödemesi sırasında kimlik tesbitini gerektirmeyen ve 1980’li yıllarda Türkiye’de kullanılan sabit kupürlü bir tür kısa vadeli tahvil.


isimsiz mevduat sertifikası için benzer kelimeler


isimsiz mevduat sertifikası, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 'i', 'm', 's', 'i', 'z', ' ', 'm', 'e', 'v', 'd', 'u', 'a', 't', ' ', 's', 'e', 'r', 't', 'i', 'f', 'i', 'k', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
isimsiz mevduat sertifikası kelimesinin tersten yazılışı ısakifitres taudvem zismisi diziliminde gösterilir.