ışınetkin bozunma dizisi

ışınetkin bozunma dizisi İng. radioctive disintegration series

Çekirdekleri en ağır öğeden başlayarak art arda oluşup bozunan ve bu değişim süreci kurşun öğesinde tamamlanan ışınetkin öğelerin dizisi.


ışınetkin bozunma dizisi için benzer kelimeler


ışınetkin bozunma dizisi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 'ş', 'ı', 'n', 'e', 't', 'k', 'i', 'n', ' ', 'b', 'o', 'z', 'u', 'n', 'm', 'a', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
ışınetkin bozunma dizisi kelimesinin tersten yazılışı isizid amnuzob niktenışı diziliminde gösterilir.