ışınetkin parçalanma

ışınetkin parçalanma İng. radioactive decay

Bir kimyasal öğede atomların kendi kendine parçalanması, a ışınlarını yayarak atom ve kütle sayısının değişmesi, böylece başka bir öğenin oluşması. U238 in parçalanmasından kurşun (Pb206) doğar.


ışınetkin parçalanma İng. radioactive decay

Işınetkin özdeklerin, çekirdeklerinden kimi temel parçacık ya da ışınımlar salarak başka öğelere dönüşme süreci.


ışınetkin parçalanma için benzer kelimeler


ışınetkin parçalanma, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 'ş', 'ı', 'n', 'e', 't', 'k', 'i', 'n', ' ', 'p', 'a', 'r', 'ç', 'a', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', şeklindedir.
ışınetkin parçalanma kelimesinin tersten yazılışı amnalaçrap niktenışı diziliminde gösterilir.