mekanik parçalanma

mekanik parçalanma İng. rock breaking

Günlük sıcaklık ayrımlarının güçlü olduğu karasal iklimlerde, özellikle çöl ve dağlarda, yerli kayaçların, ısınıp soğuma, donma, çözülme olaylarının birbirini izlemeleri sonunda çatlayıp ufalanmaları.


mekanik parçalanma için benzer kelimeler


mekanik parçalanma, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'k', 'a', 'n', 'i', 'k', ' ', 'p', 'a', 'r', 'ç', 'a', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', şeklindedir.
mekanik parçalanma kelimesinin tersten yazılışı amnalaçrap kinakem diziliminde gösterilir.